Vad är lustgas?

Lustgas eller dikväveoxid (N2O) har i närmare 100 år använts som en partydrog i främst Storbritannien, men även festivaler över hela Europa. Lustgas har fler användningsområden än just detta och används i framför allt sifoner.

Vad är en Sifon?

Sifoner kan delas upp i två olika kategorier. Sodasifoner och Gräddsifoner. Skillnaden mellan de två är att en sodasifon drivs med kolsyra och fylls med vatten eller annan vätska som ska kolsyras. En gräddsifon drivs istället av lustgas och ger dig en luftig grädde, precis som om den vore vispad. Anledningen till att den drivs av lustgas är pga. att lustgas endast löser sig i fettbaserade blandningar medans kolsyrepatroner löser sig i vätskor.

Vilka fler användningsområden har lustgas?

Lustgas används i vården som ett narkosmedel och ett lätt bedövningsmedel vid exempelvis tandvård eller vid förlossning. Lustgas hämmar även mikrobiell tillväxt, vilket gör den användbar vid förpackning av livsmedel. Gasen är säker och får användas till alla livsmedel. Ett annat användningsområde som många säkert känner till tack vare The Fast and Furious-filmerna är att gasen används i motorer för att förbättra förbränningseffekten. Detta brukar kallas lustgassystem eller NOS. Övriga användningsområden är som nämnt tidigare i gräddsifoner.

Om skribenten