Personlig assistans med fokus på trygghet och omtanke

Med omfattande kunskaper inom personlig assistans har NSR Assistans möjlighet att tillhandahålla det du behöver baserat på dina rättigheter. Hos NSR Assistans kommer dina behov förvandlas till våra självklarheter.

Personlig assistans

Personer med olika funktionsnedsättning kan behöva personlig assistans i Stockholm. Assistansbolaget arbetar med detta och ser till att behoven tillgodoses och att kunden är nöjd. Inte vem som helst får starta ett assistansbolag då det är många krav måste vara uppfyllda. Till exempel krävs en ansökan om godkännande från IVO. IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) är det statliga organ som ansvarar för tillsynen av vård, vårdpersonal och socialtjänst. NSR-assistans ställer höga krav på de personer de anställer, rekryterar och utbildar. Det är viktigt att alla förstår vikten av att förstå kundernas behov. Deras personliga assistenter är erfarna och vet hur man bygger en trygg relation med uppdragsgivaren.

Juridisk hjälp

Juridiken kring personlig assistans kan vara komplicerad och svårt att hitta ett assistansbolag i Stockholm med kompetensen som krävs. NSR Assistans kommer se till att du får det rättsliga hjälp du behöver genom sina experter inom LSS och SFB. Med kompetent personal kan ni känna er trygga med att få den personliga hjälp du har rätt till. Genom avtalet kommer de att göra ett hembesök tillsammans med dig och går igenom din familjs behov för att kunna ge den juridiska hjälp du förtjänar och behöver.

LSS Lagen

Syftet med LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är att ge funktionshindrade den hjälp de behöver så att de kan leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Kommunstyrelsen har ansvaret att informera om lagen och se till att de involverade får hjälpen de behöver.

Om skribenten