Så fungerar en fotogenlampa

Fotogenlampan är en lampa som drivs av fotogen. Fotogen är en flytande petroleumprodukt bestående av kolväten med tio till sexton kolatomer. Fotogen är en tyngre fraktion än bensin men lättare än diesel. Liksom andra petroleumprodukter är det ett fossilt bränsle, vilket betyder att det inte är förnybart.

Fotogen användes ursprungligen för belysning och var den viktigaste av oljefraktionerna. Ett senare användningsområde var bränsle till tändkulemotorer av olika slag. Idag används fotogen mest som bränsle för flygplan som drivs med jetmotorer.

Idag kallas den klassiska fotogenlampan allt oftare för oljelampa eftersom att det drivs med lampolja istället för fotogen. Detta för att lampolja är ett renare bränsle än vad fotogen är samt att det är bättre för miljön och man slipper så mycket sot på glasen. Fotogenlamporna och lyktorna används som mest som en inredningsdetalj vilket följer marin inredningsstilen. Vid antändning av en oljelampa eller fotogenlykta så är det viktigt att veken är rak och når ner till bränslet i tanken. Veken är nämligen en färskvara som rekommenderas att byta en gång per år för att inte riskera att dra sönder lampan eftersom att veken blir hård och stel desto längre tiden går.

Flaggskeppet är en marinbutik som säljer marin inredning. Hos Flaggskeppet finner du såväl oljelampor och fotogenlyktor som andra inredningsprylar som modellbåtar och fyrar.