Lyckas med systematiskt arbetsmiljöarbete

Kompetensutveckla har som målsättning att bli det självklara valet för alla företag och organisationer som vill höja sina anställdas kompetens. Det viktigaste är att människor leva rika och lyckliga liv och ser därför att vägen dit är genom kompetens inom sitt arbete. Kompetensutveckla erbjuder öppna utbildningar och skräddarsyr dessa för att kompetenshöjande utbildning för din verksamhet. Dessa utbildningar är främst arbetsmiljöutbildning, byggarbetsmiljösamordnare utbildning och även skyddsombud utbildning. Deras utbildningsorter är utspritt i landet vilket gör det tillgängligt för alla.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en utbildning som ger deltagaren information om arbetet med en systematisk arbetsmiljö. Detta skapar en uppfattning om vad lagen kräver och vem som är ansvarig och vad som gör. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande information om hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan utföras i ett företag och att förstå hur allt är kopplat till varandra.

Bättre arbetsmiljö

Bättre Arbetsmiljö (BAM) är Sveriges största och mest populära arbetsmiljöutbildning. Denna utbildning ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och dess arbete. Syftet med BAM är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för arbetsmiljön och en god förståelse för hur samarbete mellan arbetsgivare, säkerhetsrepresentanter och andra anställda ska arbeta i arbetsmiljöfrågor.