Entreprenadbesiktningsman och Entreprenadjuridik kurser

Lär dig mer om entreprenadjuridik

Syftet med en entreprenadbesiktning är att säkerställa att byggnaden är uppförd i enlighet med avtalet och att den uppfyller gällande svenska branschregler. Som byggherre är det viktigt att se till att ditt projekt är av god kvalitet och att kontraktet uppfylls. Med en byggbesiktning kan eventuella fel och brister åtgärdas i god tid och ansvaret hamnar på rätt part.

En byggnadsinspektion är i första hand avsedd för projekt för byggföretag, bostadsföretag, fastighetsbolag eller andra entreprenörer. Inspektören undersöker och bedömer objektivt om entreprenaden är avtalsenlig, antingen i sin helhet eller i delar. Detta kan bidra till att projektet fortskrider smidigt och utan större problem som kan fördröja arbetet.

Hur du kan använda entreprenadjuridiken i dina framtida avtal

Inom entreprenadjuridiken och inom kursen Entreprenadjuridik grund, får du lära dig allt du behöver veta för att skydda ditt företags rättigheter och skyldigheter inom byggbranschen. Du lär dig att tolka och förstå avtal av standardtyp samt lär dig mer om hur olika rättsfall går att tolkas baserade på tidigare domar. Denna information är avgörande för att undvika kostsamma tvister i framtiden.

En av de viktigaste sakerna du lär dig i kursen är hur man tolkar just avtalshandlingar, det är genom avtalen det finns möjligheter till att förlikas eller i vissa fall ta vidare till domstol, vilket man i möjligaste mån oftast försöker undvika.

Standardkontrakt inom byggbranschen är inte alltid lätta att förstå. Känner du däremot till bakgrunden av flertalet olika bestämmelser och använder olika rättsfall som exempel har du större chans att förstå konsekvenserna av olika formuleringar och hur du eventuellt kan formulera dig bättre i avtalsskrivningar eller använda avtalen som grund i en eventuell tvist.

Det finns även speciella kurser inom fastighetsjuridik för bostäder, det kan tyckas gå lite nära varandra inom de juridiska områdena i byggbranschen, men det är bra att veta eller ha kunskapen om hur man kan ta reda på olika faktorer som styr avtalen och när det kan var läge att tillämpa någon eventuell åtgärd.

Om skribenten