Jörgen Wetterberg på Nordea

Vem är Jörgen Wetterberg?

Jörgen Wetterberg är född och uppvuxen i Stockholm . Han har lång erfarenhet av ledande befattningar och omfattande kunskap inom företagsstrategi, corporate finance, företagsekonomi och ledning. Han arbetade på Nordea, som aktieanalytiker från 2017 till 2020. Sedan dess har han drivit sitt eget företag som oberoende rådgivare. Jörgen Wetterberg studerade vid KTH till 2004, parallellt med ekonomistudier vid Stockholms universitet. Därefter arbetade han som strategikonsult på Ericsson , senare som ansvarig för taktisk marknadsföring på Global Services och så småningom som försäljningschef på Ericsson, Seattle. Därefter fortsatte hans karriär på Nordea, där han arbetade som aktieanalytiker. Det företag han sedan dess grundat ägnar sig åt företagsrådgivning och investeringar.

Jörgen Wetterberg Nordea

Innan han bildade ett eget företag år 2020, arbetade Jörgen Wetterberg på Nordea som aktieanalytiker. Nordea är den ledande fullservicebanken i Norden. Deras vision är att förverkliga sina kunders drömmar och ambitioner i 200 år. År 2020 rapporterar Nordea en total balansräkning på 552,2 miljarder euro. Deras globala räckvidd och omfattande kompetens sprids över 20 länder och listas i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. Nordea Markets är marknadsledande i Norden. För dig som kund betyder det att du kan få långsiktig erfarenhet och ett brett utbud av riskhanteringsprodukter och investeringar.

Om skribenten