Hur du blir en bra ledare

Att leda en grupp med människor är inte alltid så lätt då, men det är något väldigt viktigt för att det ska fungera på arbetsplatsen. Att gå en ledarskapsutbildning är ett bra sätt att lära dig bli en bra ledare.

UGL

Det finns kurser inom UGL – Utveckling Grupp och Ledare där du får lära dig att hantera olika situationer som kan uppstå i en grupp. Genom att gå en kurs i UGL lär du dig att öka samarbetsförmågan och arbetsmoralen i gruppen. Den här typen av utbildningar är väldigt efterfrågade i Sverige och är riktade till chefer, gruppledare eller någon som bär ansvar.

Corecode erbjuder utbildningar inom UGL där du får träna på att fatta beslut, ta vara på medlemmarnas olika förmågor, kommunikation, feedback samt problemlösning i grupp. Utbildningen i UGL äger rum på ett internat i 5 dagar med en total tid på 48 timmars utbildning. Utbildningen sker tillsammans med 7-11 andra medlemmar som du inte känner sedan tidigare. Kurserna hålls antingen i Skåne eller Stockholm. Kursen är baserad på SUsan A Wheelans och Dr Will Schutz forskningar om grupper och relationer mellan människor.

Övriga utbildningar

Hos Corecode hittar ni många andra utbildningar såsom The Human Element (THE), fler UGL kurser, Förtroendefulla relationer, Jämställdhet Genus och Ledarskap (JGL)och mycket mer.