Fogning och brandtätning av byggnader

Svenska Fog & Brand är ett fogföretag i Hässleholm med många års erfarenhet av fogning och brandtätning. De har sitt huvudkontor i Hässleholm men arbetar har även kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Fogning

Svenska Fog & Brands största affärsområde är prefab fogning i Göteborg å det finns så många fördelar med just prefab. Vanligtvis är både fönster och dörrar sammanfogade under prefabricerade fogningar och kan fogas på båda sidor beroende på konstruktion. Svenska Fog arbetar med många nöjda kunder. Bland dessa hittar vi stora byggföretag som Skanska, PEAB, JSB och Tornstaden. Förutom prefabricerade fogar utför Svenska Fog & Brand estetisk fogning, mjukfogning och omfogning.

Brandtätning

Brandtätning är en viktig del i varje byggnad. De allra flesta byggnader måste vara brandsäkrade på något sätt, oavsett om det är en hyreshus eller ett kontor. Ett passivt brandskydd innebär att det finns någon form av brandskydd som är inbyggt i själva huset. Det passiva brandskyddet kan förhindra spridning av rök och brand.

Svenska Fog har en lång erfarenhet inom brandtätning i Göteborg då de under många år har arbetat med det. De har tagit fram ett unikt system för dokumentation av alla projekt där alla deras brandtätningar lagras i en databas för framtida referenser och alla deras fogningar har ett unikt ID-nummer som gör det väldigt enkelt att leta upp information om en specifik tätning.