Bilden visar microcut och finecut detaljer. Med abrasiv vattenskärning kan du minska efterbehandlingen markant jämfört med laserskärning.

Varför vattenskärning är framtiden

Vill du lära dig mer om varför vattenskärning är framtidens tillverkning, jämfört med laserskärning? Vattenskärning har snabbt visat sig vara ett gångbart alternativ till just laserskärning inom tillverkningsindustrin och orsakerna är flera.

Med vattenstråleskärning finns det ingen värmepåverkad zon (HAZ) och minimal efterbearbetning krävs. Detta gör den perfekt för användning på känsliga material, som akryl och aluminium. Vattenskärning fungerar och hur den kan bidra till att minska efterbehandlingstiden i tillverkningen.

Hur vattenskärning fungerar vid tillverkning av finecut och microcut

Vattenjetskärning fungerar genom att använda en högtrycksström av vatten blandat med ett slipmaterial för att skära genom hårda material.

Vattnet trycks upp till 70 000 psi och pressas sedan genom ett litet hål i slutet av munstycket. Munstycket riktar strömmen mot det material som ska skäras, som sedan sakta rör sig över ytan tills den önskade formen uppnås.

Denna process skapar exakta snitt med mycket liten HAZ eller deformation. Den eliminerar också problem som är förknippade med laserskärning, t.ex. skevhet eller sprickbildning på grund av värmeuppbyggnad.

Fördelarna med vattenskärning jämte laserskärning

En av de stora fördelarna med vattenskärning är att det krävs mycket mindre efterbehandling än andra metoder, t.ex. laserskärning eller slipning. Eftersom det inte uppstår någon värmeutveckling vid vattenskärning behöver materialen inte kylas ner innan de kan användas igen, vilket sparar tid och pengar vid tillverkning av stora mängder delar.

Det förekommer oftast inte några höga temperaturer i denna process kommer dessutom eventuella elektriska komponenter eller kretsar som är integrerade i materialet inte att skadas under produktionen. Något som inte kan sägas om laser- eller slipningsprocesser.

En annan fördel med vattenstråleskärning är dess mångsidighet; den kan användas på nästan alla typer av material, inklusive metaller, plaster, trä, kompositer med mera. Detta gör den idealisk för prototypapplikationer där du kan behöva testa flera material innan du bestämmer dig för ett material för produktionskörningar.

Vattenskärning som ökar effektiviteten och kan minska efterbearbetningen

Eftersom det inte skapas några rökgaser under denna process (till skillnad från laser/slipning) kan den dessutom utföras inomhus utan särskilda ventilationskrav. Vilket gör den perfekt för företag som arbetar i trånga utrymmen och som inte vill ha extra omkostnader på grund av ventilationssystem.

Vattenstråleskärning har snabbt blivit ett viktigt verktyg i modern tillverkning tack vare dess mångsidighet, precision och låga krav på efterbehandling. Genom att eliminera vissa vanliga problem som är förknippade med andra metoder.

Exempelvis vid skevhet på grund av värmeuppbyggnad eller skador på elektriska komponenter på grund av höga temperaturer. Detta ger vattenskärning företagen förbättrad noggrannhet och lägre totalkostnader när de tillverkar stora mängder delar. Vilket även gör det till ett idealiskt val även för prototyptillverkning samt microcut och finecut.

Metoden används i merpart för att effektivisera tillverkning. Genom att minska tiden för efterbearbetning som brotschning och gradning. Det kan även många gånger skapas ett högre kvalitetsresultat. Utan att skada känsliga material som akryl eller aluminium, då kan vattenstrålning kan vara precis vad du söker.

Om skribenten