Vad en inspektör gör när han eller hon utför en husbesiktning

När du köper ett hus är det sista du vill oroa dig för om fastigheten är i gott skick eller inte. Det är där besikningsmannen kommer in – de ansvarar för att undersöka fastigheten och rapportera eventuella problem till köparen. I det här blogginlägget kommer vi att titta närmare på vad en besiktningsman gör när han eller hon utför en husbesiktning.Först tar besiktningsmannen en titt på fastighetens utsida. De undersöker tegelmurverkets, takets, fönstrens och dörrarnas skick. Om de upptäcker några skador antecknar de det i sin rapport.

Därefter går de inomhus och bedömer tillståndet på innerväggar, golv, tak och inventarier. Om de upptäcker några skador eller defekter antecknar de det i rapporten.

Slutligen kontrollerar de om det finns tecken på fukt eller andra problem som kan orsaka problem längre fram. När de har slutfört sin inspektion sammanställer de en rapport med en detaljerad beskrivning av alla problem som de har hittat. Denna rapport kommer att överlämnas till köparen så att de fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska gå vidare med köpet.

Som du kan se är en husbesiktning en grundlig process som garanterar att köparen vet exakt vad han eller hon får. Om du funderar på att köpa en fastighet ska du se till att anlita en välrenommerad besiktningsman för att utföra en s.k. överlåtelsebesiktning av fastigheten i Stockholm.

Om skribenten