Ökad brottslighet i Sverige gör att arbetsgivare kräver mer fläckfria brottsregister

I takt med att vi ser en växande trend av ökad brottslighet i Sverige har arbetsgivare börjat kräva mer fläckfria brottsregister från potentiella anställda. Detta för att rensa bort opålitliga kandidater som i slutändan kan skada företagen. Genom att göra en bakgrundskontroll av potentiella kandidater får arbetsgivaren en bild av personens laglydnad, rörelse- och flyttmönster, samt ekonomiska situation. Detta gör att de kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida kandidaten är rätt för företaget eller inte.

Även om bakgrundskontroller inte är idiotsäkra är de ett värdefullt verktyg som kan hjälpa arbetsgivare att undvika att anställa personer som kan utgöra en risk för verksamheten. I en tid då brottsligheten ökar är det viktigare än någonsin för arbetsgivare att vidta åtgärder för att skydda sina företag och sina anställda.

Om du är arbetsgivare bör du se till att du gör bakgrundsanalys av alla dina potentiella kandidater. Om du är arbetssökande, se till att du är medveten om möjligheten att en bakgrundskontroll utförs på dig och var beredd att ge korrekt information om ditt förflutna. Eftersom bakgrundskontroller blir allt vanligare är det viktigt att alla är medvetna om dem och hur de fungerar.

Om skribenten