Petter Körberg Björklund – Att driva eget företag

Petter Körberg Björklund har drivit eget företag i många år. Han driver i dagsläget Medico Akutläkare Stockholm AB. Han arbetar som akutläkare och har som sitt största intresse prehospital vård. På sin fritid arbetar han gärna med akutsjukvård på diverse event och sportevenemang. Det konstanta drivet av att alltid bli bättre är något som dagligen pushar honom mot nya höjder och gör hans framgång unik. Att driva sitt egna företag är inte alltid så lätt och i många fall finns det många för- och nackdelar som kan vara svåra att överväga vilken sida som väger tyngst. Detta gäller dem flesta branscherna men svårast är nog läkarbranschen där den offentliga sektorn och de statliga sjukhusen är störst.

Det kan verkligen sägas att han har valt rätt yrke eftersom det inte råder någon tvekan om att behandling behövs, och det märks verkligen i tider av pandemi när de behövs mer än någonsin. Det är inte lätt för läkare eftersom det är särskilt viktigt för dem att hålla sig frisk eftersom det finns brist på läkare.

Idag är sjukhus tyvärr något som kräver mycket slag, särskilt från vårdpersonal. Det har funnits ett besöksförbud tidigare. Detta för att minska risken för att covid-19 sprids till sjukhuspatienter och vårdpersonal. Detta är ett mycket bra sätt att hantera en pandemi, tyvärr hjälper det bara patienter att återhämta sig från sina nuvarande sjukdomar eftersom pandemin fortsätter att förstöra fritt utanför sjukhuset.