Husex AB såg behovet av en husbesiktningsfirma i Norrbotten

Husex AB sysslar med överlåtelsebesiktningar vid fastighetsaffärer över hela Norrbotten. Husex såg behovet av en besiktningsfirma i Norrbotten då det var låg konkurrens samt långa väntetider på att få sitt hus besiktigat. 

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning är en väldigt viktig del när du köper en fastighet då det ger dig en bra och tydlig bild över fastighetens skick. När du vet skicket fastigheten är i, blir det enklare att förhandla med priset. Att låta en besiktningsman sköta besiktningen av huset rekommenderas då besiktningsmännen från Husex har en lång erfarenhet och hög kompetens när det gäller besiktning av hus. Att besiktiga huset själv är inte att rekommendera då du som privatperson oftast inte har de kunskaper som krävs för att veta i vilket skick huset är i. Att lämna över den delen till en besiktningsman gör att du kan lägga mer fokus på allt annat kring husaffären. 

Ventilationsrengöring

Utöver överlåtelsebesiktningar vid fastighetsaffärer utför Husex även ventilationsrengöringar där imkanalen och frånluftsventilationen rengörs. Anledningen att man rengör dessa är att det samlas en hel del damm, smuts och fett i dem, vilket kan utgöra en brandfara. Om ni regelbundet rengör ventilationen kommer ni få ett bättre inomhusklimat, samt att ni inte längre behöver oroa er för brandfaran. 

Övriga tjänster

Husex utför om- och tillbyggnationer om ni skulle behöva bygga till ett extra rum eller fräscha upp hemmet med exempelvis nya tapeter eller golv. Husex utför även skadebesiktning där ni som försäkringsbolag kan anlita Husex att utföra besiktning och utvärdering vid försäkringsärende.