Vad är en energibesiktning av en fastighet och när krävs den?

En energiberäkning av ett hus är en bedömning av fastighetens energiförbrukning och dess potential för energieffektivitetsförbättringar. En energiberäkning krävs när en fastighetsägare vill göra energieffektivitetsförbättringar i sin fastighet. Energirevisioner krävs också av vissa statliga myndigheter för att följa energibesparingsbestämmelserna.

Det finns två huvudtyper av energiberäkningar: revisioner av hela huset och diagnostiska revisioner. Helhetsrevisioner är omfattande inspektioner där man bedömer alla potentiella energieffektivitetsförbättringar för ett hus. Diagnostiska revisioner fokuserar på specifika områden i hemmet som förbrukar stora mängder energi, t.ex. värme- och kylsystemet eller isoleringen. 

Det första steget i en energiberäkning är följandeför att bedöma fastighetens energiförbrukning. Vid energiberäkningen kartläggs hur mycket energi fastigheten förbrukar och vilka apparater eller system som förbrukar mest energi. Det andra steget är att bedöma potentialen för energieffektivitetsförbättringar. energiberäkningen kommer att identifiera områden där fastigheten skulle kunna bli mer energieffektiv, t.ex. genom att lägga till isolering eller uppgradera till ett effektivare värme- och kylsystem. 

Det tredje och sista steget i en energiberäkning är att ge rekommendationer för energieffektivitetsförbättringar. Energirevisionen kommer att rekommendera specifika åtgärder som kan vidtas för att förbättra fastighetens energieffektivitet, t.ex. tilläggsisolering eller uppgradering till ett effektivare värme- och kylsystem. energiberäkningar är ett viktigt verktyg för att minska en fastighets energiförbrukning och koldioxidavtryck.