Inbrottsskydd med gallergrindar och fönstergaller

Skapa ett effektivt inbrottsskydd med gallergrindar

När du vill inbrottssäkra ditt företag så finns det olika lösningar av inbrottsskydd som rulljalusier och gallerdörrar. Detta fungerar utmärkt att kombinera med ditt larmsystem. Genom att begränsa möjligheten att snabbt komma in i dina lokaler vid ett oövervakat tillfälle skapar du en ökad trygghet. Det kan även gälla att sätta upp ett stängsel, grindar och palisander som avgränsar.

Genom att använda palissader och gallergrindar in på ditt område så kommer det vara svårare att ta sig in även med fordon och du har på så sätt bättre kontroll över vilka som vistas på dina områden. När det gäller palissader och andra typer av stängsel och murar, då kan det vara bra att kontakta en expert som kan montera.

Skydda dina lättåtkomliga lokaler med gallergrindar och smidesgaller

Har du lättåtkomliga källarlokaler och fönster i marknivå så kan det vara en god idé att förse dina fönster med fönstergaller eller med smidesgaller utifrån. Det finns även speciella lösningar som du kan montera från insidan som exempelvis rullgaller och jalusier.

Ett larmsystem räcker oftast inte enbart utan du bör se över fönster och dörrarnas fysiska skydd. När du uppgraderar ditt larmsystem eller investerar i mer avancerad teknik. Då kan det vara ett bra tillfälle att se om du kan automatisera exempelvis rulljalusier och andra inbrottsfördröjande jalusier.

Begränsa dina öppna ytor med brandgardiner

Brandgardiner brukar byggas av brandjalusier som vid larm hissas ner och avgränsar ett större utrymme. På så sätt skapas det en mindre brandcell som gör det enklare att hindra eld och rök från att sprida sig. Detta kan vara bra att se över om du funderar på att bygga om dina lokaler och ta ned väggar.

När du bygger om invändigt och förändrar i din planlösning så kan du behöva ta in hjälp av en erfaren expert på området. På så sätt får du rätt underlag inför en eventuell bygganmälan eller när du ska ansöka om bygglov.

Om skribenten