Fördelarna med en aktivitetsbaserad arbetsplats

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en typ av arbetsmiljö som ger arbetstagarna frihet och flexibilitet att välja sin egen arbetsplats. Det uppmuntrar också till kreativitet, samarbete och produktivitet. I det här blogginlägget utforskar vi fördelarna med aktivitetsbaserat arbete och hur enkel tillgång till teknisk utrustning och kommunikationsverktyg kan bidra till att det blir en framgång.

Vad är aktivitetsbaserat arbete?

Aktivitetsbaserat arbete är en typ av arbetsmiljö där arbetstagarna inte har fasta arbetsplatser utan istället väljer den plats som passar bäst för deras aktuella aktivitet. Detta innebär att arbetstagare kan välja att arbeta på olika platser, t.ex. konferensrum, gemensamma arbetsutrymmen eller till och med i ett bibliotek eller en park, beroende på vad som krävs för deras aktuella uppgift. Detta kan innebära större flexibilitet och frihet för arbetstagarna och kan också leda till ökad kreativitet och produktivitet. Enkel tillgång till teknisk utrustning och kommunikationsverktyg är en förutsättning för detta arbetssätt.

Fördelar med aktivitetsbaserat arbete

En av de viktigaste fördelarna med aktivitetsbaserat arbete är möjligheten att arbeta flexibelt, vilket kan öka de anställdas engagemang genom att ge dem större självständighet i valet av arbetsplats. Studier har visat att anställda som får mer kontroll över sin arbetsplats upplever högre nivåer av arbetstillfredsställelse än de som är begränsade till ett område hela tiden. Dessutom tenderar människor som kan röra sig under dagen att vara mer produktiva eftersom de har bättre möjligheter att fokusera på specifika uppgifter utan att distraheras av andra på kontoret eller andra miljöfaktorer som t.ex. bullernivåer.

Aktivitetsbaserat arbete uppmuntrar också till samarbete mellan kollegor, eftersom det kan vara mer sannolikt att de deltar i samtal när de inte är begränsade av kontorsväggar eller skrivbord. Denna typ av arbetsmiljö har visat sig öka innovationen eftersom människor uppmuntras att tänka utanför boxen när det gäller problemlösning och idégenerering. Genom att ha flera arbetsutrymmen tillgängliga i en kontorsbyggnad eller på ett campus kan arbetstagarna fritt röra sig och hitta det utrymme som bäst passar deras behov vid varje given tidpunkt – oavsett om det är ett individuellt utrymme för ensamma uppgifter eller ett öppet område för gruppdiskussioner.

Slutligen ger aktivitetsbaserat arbete arbetsgivarna snabb tillgång till information eftersom det bygger på teknik som molnlagringssystem som gör det möjligt för alla från olika platser inom en organisation att få tillgång till filer samtidigt utan att de lagras på fysiska enheter som hårddiskar som lätt kan gå förlorade om de skadas eller stjäls.

Sammanfattningsvis erbjuder aktivitetsbaserat arbete många fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare, bland annat ökad flexibilitet, samarbetsmöjligheter och förbättrad produktivitet tack vare att teknisk utrustning och kommunikationsverktyg är lättillgängliga, vilket gör det enklare än någonsin tidigare för individer i en organisation att komma i kontakt med varandra oavsett var de befinner sig geografiskt sett. Med dessa fördelar i åtanke är det inte konstigt att så många företag idag utforskar aktivitetsbaserade arbetsytor som ett alternativt sätt att driva sin verksamhet fram till 2020!

Om skribenten