BAS-P- och BAS-U-kurser i arbetsmiljö: Vad kommer du att lära dig?

Hälso- och säkerhetskurserna BAS-P och BAS-U utbildning är viktiga för alla som vill arbeta i en farlig miljö. Kurserna lär dig hur du skyddar dig själv och dina medarbetare från potentiella faror. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera de ämnen som kommer att behandlas i dessa kurser. Vi kommer också att ge lite information om de olika typerna av certifikat som du kan få när du har slutfört dessa kurser.

Det första ämnet som behandlas i BAS-P-kursen är personlig skyddsutrustning. Du kommer att lära dig om de olika typerna av personlig skyddsutrustning, och du kommer också att lära dig hur man använder dem på rätt sätt. Det andra ämnet som kommer att behandlas i BAS-P-kursen är kommunikation om risker. Du kommer att lära dig om de olika typerna av farliga material och du kommer också att lära dig hur du kommunicerar korrekt med dina medarbetare om dessa faror.

Det första ämnet som kommer att behandlas i BAS-U-kursen är nödrutiner. Du kommer att lära dig om de olika typer av nödsituationer som kan uppstå i en arbetsmiljö, och du kommer också att lära dig hur du reagerar korrekt på dessa nödsituationer. Det andra ämnet som kommer att behandlas i BAS-U-kursen är brandsäkerhet. Du kommer att lära dig om de olika typer av bränder som kan uppstå i en arbetsmiljö, och du kommer också att lära dig hur man reagerar på dessa bränder på rätt sätt.

Du hittar ett stort utbud av utbildningar och kurser för många olika branscher på kravkompetens.com.

Om skribenten