Överklaga LSS beslut

Behöver ni hjälp med att överklaga lss beslut om du eller någon som står dig nära är i behov av personlig assistans och assistansersättning? Hos Assistansjuristerna AB får ni den hjälp ni behöver för att överklaga beslut om assistans. Assistansjuristerna deltar vid hembesök och vid muntliga förhandlingar i domstol i samband med försäkringskassans omprövningar. Assistansjuristerna hanterar även ärenden gällande vårdbidrag, anpassning av bostad och hjälper assistansbolag att ansöka om tillstånd från IVO om att få bedriva en assistansverksamhet.

Assistansjuristerna tar hand om all myndighetskontakt på ett professionellt sätt så att ni får tid över till annat. Assistansjuristerna sköter alla telefonsamtal för din ansökan, samt inhämtande av intyg.

Assistansjuristerna har ett stort engagemang att hjälpa personer med handikapp. De håller kontakten med dig under ärendets gång och håller dig uppdaterad om vad som händer i processen.